ალერგიის აქტუალური საკითხები

FABER ტესტი Drucken

სიახლე ალერგოდიაგნოსტიკაში
-------------------------------------------------------------
( ნ ა ნ ო დ ი ა გ ნ ო ს ტ ი კ უ რ ი    მ ე თ ო დ ი )


მედიცინა დინამიური დარგია, რომელიც მუდმივად ვითარდება. ვითარდება ასევე ალერგოდიაგნოსტიკის მეთოდები.

 

დღეისათვის მსოფლიოში ალერგოდიაგნოსტიკის ყველაზე სრულყოფილ საშუალებას წარმოადგენს ალერგიის მოლეკულური დიაგნოსტიკა ახალი ნანოტექნოლოგიური მეთოდით, რომელიც საშუალებას იძლევა ჩატარდეს 244 ტესტი ერთ ანალიზში.

 

საქართველოში უკვე შესაძლებელია პაციენტებს ჩაუტარდეთ სრული ალერგოდიაგნოსტიკა, რომელიც მოიცავს მთლიან ალერგიულ სპექტრს. ეს საშუალებას იძლევა მოხდეს შესაძლო კლინიკური გამოვლინების წინასწარი პროგრონოზირება. ასევე შესაძლებელი ხდება საწყისი მასენსიბილიზებელი აგენტის გამოვლენა, რამაც შედეგად გამოიწვია დანარჩენი ალერგიული რეაქციები.

 

მოლეკულურ დიაგნოსტიკაში მსოფლიო ლიდერს წარმოადგენს ლაბორატორია ,,სერმოლაბი’’, რომელთანაც ჩვენმა ცენტრმა ხელშეკრულება გააფორმა. ეს უფლებას გვაძლევს, ვიყოთ მათი ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში. პაციენტის სისხლი გამოკვლევისთვის იგზავნება ევროპაში (ავსტრია - იტალია).

 

- გამოკვლევას ეწოდება FABER-ტესტი (CAAM).

logo_FABER

 

 

 

 

 

რეპორტაჟი ალერგიის მოლეკულური დიაგნოსტიკის შესახებ

 

 

 
MARKET.GE - Georgian Market - Georgia Business Directory & Trade Centre - Tbilisi, Caucasus